Política de privacitat

Groupet informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Groupet garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720 / 2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat. L’usuari d’aquesta web queda informat sobre el tractament de les dades subministrades a Groupet a través de: els formularis de contacte; els que es generin a través de la navegació per la web i qualssevol altres vies futures; així com les comunicacions de dades que poguessin realitzar-se a l’entitat per diferents vies, tot això amb les finalitats indicades en aquesta Política.

Responsable del tractament de dades personals

 • Titular: Alberto Isaac Chamorro Blanco
 • NIF/CIF: 36527875B
 • Domicili: Carrer de l’Alguer, 19, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
 • Correu electrónic: alberto.chamorro@groupet.es
 • Lloc Web: https://www.groupet.es

Recollida, finalitat i tractaments de dades

Groupet té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o als el emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Groupet serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn, Groupet informa als usuaris que la finalitat de l’tractament de les dades demanades contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i la creació d’estadístiques.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides a través de la pàgina web de Groupet, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Groupet.

Per navegar per Groupet no cal que facilitis cap dada personal. Els casos en què sí proporciones les teves dades personals són els següents:

 • Al contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.
 • Al realitzar un comentari en un article o pàgina.
 • Al realitzar la compra o organització d’una activitat a la plataforma.
 • Al registrar-te com organitzador o usuari a la plataforma.

Quan et connectes a el lloc web per enviar un correu a l’Groupet, et subscrius al seu butlletí o realitzes una contractació, estàs facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és Groupet. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar aquesta informació, dónes el teu consentiment perquè la teva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Groupet, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Les dades personals i la finalitat de l’tractament per part de Groupet és diferent segons el sistema de captura d’informació:

 • Formularis de contacte: Groupet sol·licita dades personals entre els quals poden estar: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça del teu lloc web amb la finalitat de respondre a les teves consultes. Per exemple, Groupet utilitza aquestes dades per donar resposta a les teves missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en el lloc web, els serveis que es presten a través de el lloc web, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions de el lloc web o de la contractació.
 • Formularis de subscripció a continguts: Groupet sol·licita les dades personals: Nom i cognoms i adreça de correu electrònic per a gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials. Les dades que facilitis a Groupet estaran ubicats en els servidors de les següents companyies:

Existeixen altres finalitats per les quals Groupet tracta teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions recollides en l’Avís Legal i en la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.
 • Per analitzar la navegació. Groupet recull altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen en el teu ordinador quan navegues pel lloc web que les seves caracterísitiques i finalitat estan detallades en la Política de Cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. Groupet té presència en xarxes socials. Si et fas seguidor a les xarxes socials de Groupet el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i que has acceptat prèviament. Pots consultar les polítiques de privacitat de les principals xarxes socials en aquests enllaços:

Groupet tractarà les dades personals amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informar-te de les seves activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten.

En cap cas Groupet utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

A l’navegar per Groupet es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l’adreça IP, geolocalització, un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar-te.

Protecció de les dades

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que Groupet ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació d’aquests.

Quines dades personals tractem?

Si és el cas, si l’interessat es registra com a usuari a la web de Groupet, les dades personals que seran tractades seran:

 • Nom d’usuari
 • Correu electrònic
 • Nom i cognoms
 • Localitat
 • Data de naixement i sexe

Addicionalment, si l’interessat es posa en contacte amb Groupet a través d’l’apartat de «Contacte», les dades que seran tractades seran:

 • Nom i cognoms
 • Telèfon
 • E-mail
 • Les dades personals que pugui contenir el cos de l’missatge.

L’usuari garanteix l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats i a comunicar a Groupet qualsevol variació que es produeixi en els mateixos.

Groupet no accepta rebre informació ni dades personals de tercers proporcionats per part de l’usuari. Per això, en cas que l’usuari comuniqui dades personals de tercers, Groupet assumeix que l’usuari compta amb la legitimació necessària per a això.

Els menors de 16 anys no deuen. Si es realitzés alguna iniciativa amb menors de 16 anys, serà requisit indispensable la tramesa per part dels seus pares o tutors dels documents oportuns requerits.

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, Groupet aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Groupet sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Groupet et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats que els sol·licita.
 • Principi de limitació de l’termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per al cap o els caps de el tractament. Groupet t’informarà de el termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, Groupet revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que Groupet pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers. Així mateix, Groupet es compromet a respectar els principis rectors de Privacitat des del disseny i per defecte, així com de responsabilitat proactiva que estableix la normativa de protecció de dades.

Comunicació d’informació a tercers

Groupet informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a l’tercer quan Groupet disposi d’el consentiment exprés de l’usuari.

Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Groupet. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. A més, podrà rebre les dades que li incumbeixin, que s’estiguin tractant amb base en el seu consentiment o en compliment d’un contracte, i sempre que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. Els podrà rebre en format electrònic, o sol·licitar que siguin transmesos a una altra entitat (si fos tècnicament possible)

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Carrer Alguer, 19, 08720, Vilafranca de Penedès, (Barcelona). Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i una prova vàlida en dret com una fotocòpia de l’D.N.I. o equivalent. Així mateix, ha de tenir en compte que Groupet li contestarà a aquesta sol·licitud respectant els terminis legals establerts i tenint en compte el marc legal vigent.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

Si consideres que Groupet no ha tractat les teves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD, https://www.aepd.es/). No obstant això, et demanem que et posis en contacte previ a la reclamació amb nosaltres, pels canals indicats, a fi de poder atendre més àgilment la teva sol·licitud i aclarir els dubtes que puguin sorgir.

En cas d’exercir els seus drets, és possible que les seves dades romanguin bloquejats i conservats de manera restringida a disposició de les autoritats competents, d’acord amb la normativa de protecció de dades, per atendre les possibles responsabilitats nascudes de l’tractament.

Per a qualsevol dubte addicional sobre com tractem les seves dades, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’correu privacidad@groupet.es.

Actualització de la política de privacitat

Groupet es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la present Política de Privacitat comprometent-se a, en cas de modificar les condicions de manera substancial, comunicar les noves condicions que s’han introduït a l’usuari.

Recomanem a l’usuari la revisió periòdica de la nostra política de privacitat ja que és aplicable aquella que es trobi vigent en el moment d’ús de la web.

Per a qualsevol dubte, o obtenir més informació sobre qualsevol punt establert en aquesta Política, si us plau enviï un correu electrònic a privacidad@groupet.es.

Acceptació i consentiment

Com Usuari de la web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consenteixes el tractament dels mateixos per part de Groupet en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.